Hồ sơ Phạm Tài

Họ và tên Phạm Tài
Số điện thoại 0336975942
Email [email protected]
Ngày đăng ký 2019-03-14 09:08:27
Tình trạng
Phạm Tài 25 tuổi ở Quảng Nam hiẹn đang làm tại bđs link hoúe

Bất động sản của Phạm Tài

Malibu Hội An - Căn hộ & Villa ven biển đầu tiên VN cấp sổ hồng sở hữu vĩnh viễn

Malibu Hội An - Căn hộ & Villa ven biển đầu tiên VN cấp sổ hồng sở hữu vĩnh viễn

2019-03-14 09:32:41

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Phản hồi